Du er her

Helsekompetanse 2014

Skrevet av Tore Høgås man, 05/09/2016 - 09:49

Konferansen Helsekompetanse 2014 ble arrangert 8.mai 2014 på Vitensenteret i Tromsø. Vi søkte å gi et innblikk i fremtidens helsetjeneste, hvordan teknologi kan brukes for å nå ut til brukerne og hvordan kompetanseutfordringene kan løses med bruk av spillteknologi og åpne tekniske løsninger. Det ble også tid til lek og lær i Vitensenterets flotte lokaler.

To kvinner i aktivitet på Vitensenteret. Foto.
Kim Daniel Arthur foreleser. Foto.
Gruppe mennesker som prøver å løse et puslespill. Foto.

Foredrag på Helsekompetanse 2014

Profilbilde av Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Leder, Landsorganisasjonen i Norge

Gode helsetjenester forutsetter kompetente helsearbeidere

De ansatte er helsesektorens viktigste ressurs. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet er det avgjørende å satse på de ansatte og bygge kompetanse. Hvordan kan vi som representerer arbeidstakerne bidra, og hva må til for å møte framtidens kompetansebehov?

Gerd Kristiansen ble valgt til leder i Landsorganisasjonen i Norge i mai 2013. Hun var nestleder i LO fra 2009, og nestleder i Fagforbundet fra 2005. Gerd Kristiansen er fra Harstad, hun er hjelpepleier av utdanning og har arbeidet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Profilbilde av Sture Pettersen

Sture Pettersen

Avdelingsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin

Samhandling med frysninger - Er Google fremtidens helsecoach?

Kroppen i skyen og legen på bakken, hvordan blir fremtidens digitale omsorg, hvordan vil vi ha den og hva må vi gjøre for å komme dit?

Sture Pettersen er avdelingsleder for Innovasjon og Implementering på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og leder for Tromsø telemedicine laboratory, SFI. Han er utdannet sivilingeniør og har en MBA i helseledelse. Han har 23 års erfaring med forskning og innovasjon innen telemedisin, og er opptatt av pasientmedvirkning, samhandling og desentralisering av helsetjenester ved hjelp av teknologi.

Profilbilde av André Løvik

André Løvik

Prosjektleder, Senter for IKT i utdanningen

Fremtidens kompetansebygging

Massive Open Online Courses (MOOC) er trendy, - en trend som på en eller annen måte vil påvirke vår måte å lære på i fremtiden. Er det slik at kompetanse kan utvikles et sted og være like relevant et annet sted?

André er utdannet statsviter og har de siste ti årene jobbet med teknologi i utdanningssektoren. Han jobber nå som prosjektleder for Senter for IKT i utdanningens MatteMOOC-prosjekt. André sitter i sekretariatet til Kunnskapsdepartementets MOOC-utvalg som skal utrede muligheter og fremvekst av MOOCs. Utvalget skal komme med anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen. André har et solid anker i dagens satsning og vil dele tanker om fremtidens kompetansebygging og hva vi må forberede oss på.

Profilbilde av Liv-Grethe K. Rajka

Liv-Grethe K. Rajka

Spesialrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Treff meg! Brukermedvirkning i utviklingen av e-læring i et kompetanseprogram

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har utviklet et kompetanseprogram for fagpersoner som møter ungdom og unge voksne som har helseutfordringer, samt deres nærstående. Brukermedvirkning, en forutsetning for kvalitet i planlegging, utviklingen og gjennomføring av et kompetanseprogram.
Brukermedvirkning - festtale eller arbeidsform? Vi deler våre erfaringer

Utdannet barnesykepleier og har jobbet med ulike undervisningstilbud til barn, unge og deres nettverk. Hun har vært med å starte og bygge opp lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier ved Oslo universitetssykehus, hvor hun også har jobbet i snart 10 år. De siste 15 årene har hun vært knyttet til en rekke ungdomsprosjekter, blant annet ved Nasjonal Plan for astmaskoler og Norsk forening for unges helse. Hun har også jobbet med pasient- og pårørendeopplæring i stab, avdeling for Samhandling og internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus HF.

Profilbilde av Jørgen Foss

Jørgen Foss

Forbundsleder, Landsforeningen for overvektige

Likeverd og trygghet i morgendagens helsevesen!

Morgendagens helsevesen bygges på samspillet mellom helsetjenesten og bruker. Pasienten vil i større grad involveres mer i egen helse og valg av behandlingsforløp. Som pasient, hvordan forventer jeg å bli møtt i morgendagens helsevesen? Hvordan kan helsevesenet være med å bidra til ansvar for egen helse? Hvilke verktøy kan vi bruke for å forenkle situasjonen?

Jørgen Foss er forbundsleder i Landsforeningen for Overvektige. Han har på tross av sin unge alder vært en synlig frontfigur for sykelig overvektige mennesker i Norge i mange år. Han leder interesseorganisasjonen for overvektige som har som mål å bedre behandlingstilbudet, samt sikre likeverd og rettigheter for for sykelig overvektige i Norge.

Profilbilde av Mona Stedenfeldt

Mona Stedenfeldt

Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom

Hva har Edward Snowden lært oss om lekkasje?

Hva gjør man når et helseproblem er så tabubelagt og holdes så skjult at det forårsaker manglende kunnskap blant helsepersonell? Når det er så lavt prioritert i helsevesenet at kursene om temaet ikke blir benyttet av helsepersonell? Når dette helseproblemet er så belastende for de som rammes at mange opplever en kraftig svekket livskvalitet? Når dette helseproblemet rammer så mange at vi alle kjenner noen som har slike plager? Hva gjør man da?

Mona er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB). Hun har tatt en PhD i klinisk medisin. Er levende interessert i likebehandling, men ikke på tross av kvalitet. Mona ser ny teknologi som en fantastisk ressurs for å komme nærmere målet: likebehandling med kvalitet. Hun er en fantastisk foredragsholder og vil fortelle om en viktig satsning som kompetansetjenesten nå gjennomfører.

Profilbilde av Kim Daniel Arthur

Kim Daniel Arthur

Medgrunder, produkt og teknologi, Superplus

På barnas premisser

Hvordan kan vi bruke virkemidlene og teknikkene fra virtuelle spill til å gjøre en forskjell i det virkelige liv? Superplus lager mobile applikasjoner og spill som skal gi barn med spesielle behov en bedre hverdag. Kim vil fortelle hvordan de har latt seg inspirere av barnas engasjement og interesse for spill som utgangspunkt for sitt arbeide.

Kim lagde sitt første spill i en alder av 6 år og har tatt denne lidenskapen fra barndommen med seg inn i arbeidslivet. Han har vært med å starte to spillbedrifter med hundrevis av ansatte og millioner av brukere verden over. Den første bedriften, Glu Mobile, som utviklet og publiserte mobilspill, ble børsnotert på Nasdaq i 2007. Den andre bedriften, Playfish, utviklet sosiale spill for Facebook. De spillene ble benyttet av 300 millioner brukere og Playfish ble kjøpt opp av EA Games i 2009 for 380 millioner dollar. I dag lager Kim mobile applikasjoner som skal hjelpe barn med spesielle behov.