Du er her

Helsekompetanse 2015

Skrevet av Tore Høgås man, 05/09/2016 - 14:00

Konferansen Helsekompetanse 2015 ble arrangert 11.juni 2015 på LINKEN Møtesenter, som en del av e-helseuka i Tromsø.Konferansens tema var kvalitet i nettbasert læring, og ble arrangert i samarbeid med Fleksibel utdanning Norge (FuN).
Dette året ble også arrangert parallellsesjoner med mer praktisk tilnærming, hvor spor 1 tok for seg kvalitet i læring og spor 2 kvalitet på nett.


Foredrag på Helsekompetanse 2015

Profilbilde av Clayton Hamilton

Clayton Hamilton

eHealth Regional Focal Point for the European Region, World Health Organization

Åpningstale

Clayton Hamilton åpner konferansen med et overblikk over hvordan Verdens helseorganisasjon arbeider med e-helseutvikling og innovasjon, og hvordan de stimulerer kunnskapsspredning i hele Europa.

Clayton Hamilton er leder for e-helse og innovasjon ved det europeiske regionalkontoret til Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO). Han understøtter og gir strategisk veiledning til e-helseutvikling og samfunnsbygging i regionens 53 medlemsstater.
Han har lang erfaring med IKT-utvikling og ledelse, de siste 15 årene innad i Verdens helseorganisasjon..

Profilbilde av Gunnar Hartvigsen

Gunnar Hartvigsen

Professor, UiT og NST

Vil underholdning og multimedia bidra til økt kvalitet i utdanning?

Dagens undervisning inneholder i økende grad komponenter av underholdning, utstrakt bruk av konkurranser, sosiale media, multimedia-komponenter og teatralske bidrag. Er dette veien å gå for å skape en god læringsomgivelse? Foredraget vil forsøke å belyse noen av de utfordringene bruk av slike virkemidler skaper.

Gunnar Hartvigsen har siden 1989 vært ansatt ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk, fra 1994 som professor i informatikk. Hartvigsen er leder for gruppen for medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T) ved instituttet. Han har fra år 2000 vært tilknyttet Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i bistilling.

Profilbilde av Trine Fossland

Trine Fossland

Førsteamanuensis, UiT

Sosiale medier, samskriving og personlige læringsnettverk

Fossland har i forbindelse med boka «Digitale læringsformer (2015)» intervjuet «digitale innovatører» i høyere utdanning. På konferansen skal hun blant annet fortelle om disse innovatørenes erfaringer med bruk av sosiale medier i nettbasert læring. Lærer man for eksempel bedre med Facebook eller Twitter?

Fossland er ansatt ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Universitetet i Tromsø, og er nestleder i Norsk nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk. Hun har også vært medlem av en nasjonal ekspertgruppe innen feltet kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning som nylig har avsluttet sitt arbeid.
Fossland har skrevet en rekke bøker og artikler om bruk av digital teknologi i høyere utdanning.

Profilbilde av Kari Olstad

Kari Olstad

Rådgiver, Fleksibel utdanning Norge

Hva har vi erfart om kvalitet i nettbasert læring?

Noen mener det ikke er noen forskjell fra den stedbaserte, noen mener vi snakker om to vidt forskjellige ting og noen synes ikke det gir noen mening å snakke om nettbasert læring i det hele tatt. I Ole Brummsk ånd hevder vi at alle synspunktene har noe for seg, og trekker fram et utvalg erfaringer fra et 30 år langt nybrottsarbeid.

Kari Olstad er en resirkulert allmennlærer som etter ti år i grunnskolen og fem år i pedagogisk programvare nå er trygt plassert i Fleksibel utdanning Norge, der hun blant annet er sekretær for Kvalitetsutvalget.

Profilbilde av Sara Ryan

Sara Ryan

Research Director, University of Oxford

Pasienterfaringer på nett: Healthtalk.org

Healthtalk.org er en nettside der pasienter deler sine erfaringer i videointervjuer: Erfaringer med sykdommen, hvordan den påvirker deres nære relasjoner, behandlingserfaringer osv. Filmene er resultat av forskningsintervjuer som er gjort for å få fram ulike pasienterfaringer. Ideen er pålitelig helseinformasjon fra pasienter til pasienter. Sara Ryan skal reflektere over sine personlige erfaringer med å intervjue pasienter og produsere filmene for publisering på nett. Hun legger vekt på faglige, metodologiske, etiske og moralske hensyn.

Sara Ryan er sosiolog og forsker på funksjonshemning, autisme, og hvordan man inkluderer stemmen til de som sjelden høres i forskning. Hun har arbeidet i Health Experience Research Group ved University of Oxford i åtte år.

Profilbilde av Jens Breivik

Jens Breivik

PhD-stipendiat, UiT

Hva kjennetegner gode nettdiskusjoner og gjør kritisk tenkning diskusjoner bedre?

Parallellsesjoner spor 1: Kvalitet på læring

Diskusjoner på nett kan både være interessante og gi bedre forståelse, men nettdiskusjoner kan også ende opp med krangel, forbisnakk og uvesentligheter. Alle er enige om at kritisk tenkning og rasjonell kommunikasjon er av det gode. Men hva er egentlig kritisk tenkning? Og kan bedre forståelse av hva kritisk tenkning er gjøre det lettere å forstå hva som kjennetegner gode nettdiskusjoner? I lys av ulike filosofiske teorier om kritisk tenkning belyser Jens Breivik hva som kjennetegner gode nettdiskusjoner og hvordan man kan legget til rette for kritisk tenkning i nettdiskusjoner.

Jens Breivik er PhD-stipendiat i universitetspedagogikk ved Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Han skriver en doktorgradsavhandling om nettdiskusjoner og kritisk tenkning. Breivik har tidligere vært seniorrådgiver ved Norgesuniversitet og undervist ved ex.phil på UiT.

Profilbilde av Øystein Nilsen

Øystein Nilsen

Avdelingsleder, Senter for IKT i utdanningen

Del rett på nett

Parallellsesjoner spor 2: Kvalitet på nett

Hva vil det si å klarere opphavsrett? Og hva er egentlig Creative Commons? Dette og andre spørsmål om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser vil Øystein Nilsen veilede oss gjennom i sin forelesning om hvordan dele rett på Internett.

Øystein Nilsen er utdannet lektor og har jobbet med IKT og læring i mange år; som lærer, IKT-ansvarlig, og på skoleeiersiden. Han har vært IKT-pedagog i Senter for IKT i utdanningen siden 2011.

Profilbilde av Kine Dørum

Kine Dørum

Førsteamanuensis, UiT

Er du bare pixler på en skjerm? Video som verktøy for å fremme sosial tilstedeværelse i nettbasert undervisning

Parallellsesjoner spor 1: Kvalitet på læring

Hva vil det si å klarere opphavsrett? Og hva er egentlig Creative Commons? Dette og andre spørsmål om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser vil Øystein Nilsen veilede oss gjennom i sin forelesning om hvordan dele rett på Internett.

Øystein Nilsen er utdannet lektor og har jobbet med IKT og læring i mange år; som lærer, IKT-ansvarlig, og på skoleeiersiden. Han har vært IKT-pedagog i Senter for IKT i utdanningen siden 2011.

Profilbilde av Vegard A. Johansen

Vegard A. Johansen

Informasjonsarkitekt og interaksjonsdesigner, Ramsalt Lab

Praktisk brukervennlighetstesting

Parallellsesjoner spor 2: Kvalitet på nett

Hva utgjør den totale brukeropplevelsen av din nettside eller ditt digitale produkt, og hvordan kan vi teste og forbedre dette selv? En oversikt og praktisk tilnærming til brukervennlighetstesting, med live demonstrasjon.

Vegard A. Johansen er informasjonsarkitekt og interaksjonsdesigner hos Ramsalt Lab, med ansvar for blant annet Morgenbladet, På Høyden (UiB) og Barents Observer. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i København og har arbeidet i brukervennlighetsavdelingen til Grey Digital i København. Han har også vært spesialkonsulent ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og var sentral i utviklingen av Helsekompetanse.no.

Profilbilde av Endre Lund Eriksen

Endre Lund Eriksen

Forfatter og utviklingsprodusent, Fabelfjord

Fabelaktig animasjon

Animasjon er et fabelaktig kommunikasjonsverktøy, og i dette foredraget forteller utviklingsprodusent i Fabelfjord, Endre Lund Eriksen, om hvordan studioet vrir tørt og fagtungt materiale om til humoristiske og lekne historier for å treffe et større publikum. Eriksen gir et spennende innblikk i animasjon som fagfelt – og viser eksempler på hvordan animasjon kan brukes som et effektivt kommunikasjonsmiddel.

Endre Lund Eriksen er forfatter av en rekke kjente bøker for barn og ungdom, deriblant bøkene om Pitbull-Terje, Alvin Pang og Dunderly. Han er også festivalsjef for barnefilmfestivalen Verdens Beste i Tromsø.
I tillegg er han gründer og utviklingsprodusent i Fabelfjord - verdens nordligste animasjonsstudio.

Profilbilde av Anna Kirah

Anna Kirah

Designantropolog og psykolog

Fremtiden er NÅ. Modeller fra forrige århundre er med på å løse dagens behov.

Fokuserer vi mer på resultater enn på læring i dagens virksomheter? Unge lærer på nye måter og er opptatt av å lære hele livet. Er vi innovative nok til å skape spennende arbeidsplasser for dem?

Anna Kirah er damen som snudde opp ned på Microsofts tilnærming til produktutvikling. I dag er hun internasjonalt anerkjent for sitt arbeid knyttet til brukervennlighet innen design, innovasjon og organisatorisk endring - det vil si å sette kundens behov først.