Du er her

Helsekompetanse 2016

Skrevet av Tore Høgås tir, 07/19/2016 - 12:05

Helsekompetanse 2016 ble arrangert på Rica Ishavshotel 9.juni 2016, i samarbeid med Norgesuniversitetet og Fleksibel utdanning Norge.

Profilbilde av Asgeir Dybvig

Asgeir Dybvig

Seniorrådgiver Direktoratet for e-helse

Logo for Direktoratet for e-helse

Unikt nettsted for egenmestring og læring

Helsetjenesten er under stadig utvikling og pasienter bruker i økende grad Internett for å innhente informasjon om tilstander og diagnoser. Et søk på nettet til en enkelt diagnose gir mange svar, men er dette kvalitetssikret informasjon? Helsedirektoratet har tatt denne problematikken på alvor og etablert Helsenorge.no, en løsning som gir kvalitetssikret informasjon og øker muligheten for læring og mestring av egen helse.

Asgeir Dybvig er antropolog og jobber i Direktoratet for e-helse som arkitekt og tjenestedesigner av nye helsetjenester som utnytter mulighetene i digital teknologi og involverer innbyggere. Asgeir har i en årrekke jobbet innenfor ulike samfunnsområder i skjæringspunktet mellom enkeltmenneskers mestring og kunnskap og utforming av sosiale og teknologiske systemer.

Profilbilde av Haakon Meland Eriksen

Haakon Meland Eriksen

Prosjektleder KS Læring

Logo for KS Læring

Kommunene tar regi på kompetanseutvikling

Det utvikles mange gode kompetansetilbud som tilgjengeliggjøres på Internett. Hvordan kan KS læring ta regi på kompetanseutvikling og tilby kompetanse som kommuner har til spesialisthelsetjenesten?

Haakon Meland Eriksen er nasjonalt kontaktpunkt og prosjektleder for KS Læring hos KS. Han har tidligere jobbet som digitaliseringsrådgiver, lærer og ehelserådgiver, og har sammen med fornyingsdepartementet gjort det enklere å søke jobb digitalt via CV-utveksling mellom rekrutteringsløsninger.

Leena Stenkløv

Daglig leder Fosen Helse IKS

Logo for Fosen Helse IKS

Interkommunalt kompetansenettverk - en vellykket satsing i et innovativt miljø

Lenge før samhandlingsreformen så dagens lys, hadde Fosen-kommunene tatt pulsen på utviklingen av helsetjenesten og startet å bygge interkommunale tjenester, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og FoU-samarbeid på Fosen-halvøya. Et av virkemidlene for dette har vært Fosen Helsekompetanse, som ble etablert for felles kompetanseplanlegging, fagutvikling og som også styrker rekruttering.

Leena Stenkløv er daglig leder i Fosen Helse Interkommunalt selskap. Hun mener at kontinuerlig læring er en av bærebjelkene for utvikling av gode tjenester, samarbeid på tvers og endringsdyktige organisasjoner. Derfor har satsing på kompetanse vært en del av Fosen Helse-organisasjonen helt fra forprosjektet i 2004 til dagens komplekse samarbeidsorganisasjon der fleksible former for læring, FoU og kommunikasjon bidrar til felles forståelse og samarbeid om utvikling.

Profilbilde av Tore Høgås

Tore Høgås

Seniorrådgiver Helsekompetanse

Logo for Helsekompetanse

Læring for alle på fremtidens Internett

Hvordan blir fremtidens Internett, og hvordan kan vi sikre at alle får tilgang til å opparbeide seg verdifull kompetanse der? Tore Høgås skal se litt inn i spåkula, trekke noen lengre historiske linjer, og ikke minst fortelle helt konkret hvordan vi allerede i dag kan arbeide for at det skal bli læring for alle på Internett.

Tore Høgås er seniorrådgiver med flere Helsekompetanse-hatter på. Han er webredaktør for nettstedet Helsekompetanse.no, produkteier i vår interne utviklingsprosess, og i prosjekter er han tjenestedesigner med ansvar for brukeropplevelsen til de som skal ta i bruk de nettbaserte kompetansetjenestene vi lager sammen med våre samarbeidspartnere.

Svein-Tore Griff With

Daglig leder Joubel

Logo for Joubel

Lettere å lage læringsinnhold på nett med H5P

Å utvikle læringsteknologi og læringsinnhold av høy kvalitet kan være både komplisert og kostbart. Derfor har universiteter, konsulentbedrifter, store konsern så vel som oppstartsbedrifter verden over tatt i bruk Tromsø-teknologien H5P for å få mer kvalitet for pengene. Hør mer om hva dette banebrytende verktøyet er, hva som kan produseres med det, og få et innblikk i hvorfor H5P har blitt så populært.

Svein-Tore Griff With er daglig leder av Joubel og grunnlegger av H5P, en teknologi for å lage, dele og gjenbruke e-læring. Han brenner for å bryte ned barrierer som i dag gjør det vanskelig å samarbeide om læringsteknologi og innhold. H5P er tatt i bruk av tusenvis av organisasjoner verden over, som dermed er i stand til å samarbeide og gjenbruke hverandres arbeid. H5P vokser raskt og Svein-Tore håper at vi i fremtiden vil se at nær sagt alt rikt innhold på Internett er H5P-innhold.

Profilbilde av Kristian Collin Berge

Kristian Collin Berge

Daglig leder Edtech Foundry

Logo for Edtech Foundry

Hvordan øke studentengasjement i digitale læringsmiljø?

Pedagogikken sier at aktive studenter, de som diskuterer og hjelper hverandre, er de som lærer best. Men dagens læringsplattformer behandler studenter som passive mottakere, som lærerne pusher informasjon til. Hvilke læringsmiljø må vi ha, og hvordan må vi bruke dem, for å øke studentengasjement og læring?

Kristian er universitetslektor 2 ved UiO og daglig leder i Edtech Foundry, hvor han utvikler en ny digital læringsarena som øker studentengasjement og trigger aktiv læring. Kristian er en av flere grundere som har fått oppmerksomhet utover Norges grenser. De tar opp kampen med eksisterende læringsplattformer for å oppnå best mulig læring og fleksibilitet.

Irene Lund

Leder Nevromuskulært kompetansesenter

Logo for NMK

Hva kan vi lære av brukernes historier?

Nevromuskulær kompetansetjeneste (NMK) og Foreningen for muskelsyke (FFM) har vært med på å utvikle et nettbasert kompetanseprogram til helsearbeidere både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Brukerne har vært sentrale i å legge premissene for hva helsearbeidere bør lære når de skal arbeide i deres hjem. Dette er reell brukermedvirkning, men underveis i prosessen har det også oppstått noen etiske dilemmaer.

Irene Lund har ledet det nasjonale kompetansesenteret Nevromuskulært kompetansesenter siden 2009. Hun har gjennom hele sin karriere vært spesielt opptatt av brukerne og deres forståelse og syn på helsetjenester som leveres. Utvikling av helsetjenesten er derfor alltid tett knyttet opp mot brukere og brukerorganisasjoner. Foreningen for muskelsyke har bidratt til dette i mange sammenhenger.

Profilbilde av Hege Andreassen

Hege Andreassen

Seniorforsker Nasjonalt senter for e-helseforskning

Logo for NSE

Hvordan kan pasient- og pårørendehistorier på nett bidra til læring?

Når pasienter og pårørende skal håndtere sykdom og helseutfordringer handler det om så mye mer enn det som får plass i korte møter med helseprofesjonelle. Hvordan kan vi utnytte forskningsformidling på nett til å støtte pasienter og pårørendes mestring av sykdom i hverdagen? Både pasienter, helseprofesjonelle og studenter i medisin og helsefag kan lære av pasient- og pårørendehistorier.

Hege K Andreassen er samfunnsforsker, sosiolog, ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Pasientrettet teknologi har lenge vært en hovedinteresse i hennes forskning, og i denne presentasjonen skal hun snakke om prosjektet Helsesnakk.no, der pasient- og pårørendehistorier skal samles og formidles via Internett.

Profilbilde av Kjell H. Halvorsen

Kjell H. Halvorsen

Førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet

Logo for UiT

Kommunikasjonstrening for helsepersonell - bruk av digitale verktøy i klinisk farmasi

OpenSim er et digitalt verktøy som Institutt for farmasi ved UiT Norges arktiske universitet bruker innen klinisk farmasi for å trene studentene sine kommunikasjonsferdigheter før de skal ut å møte reelle pasienter i sykehus og apotek. Ved at studentene lager egne "avatarer" og møter virtuelle personer kan de trene på rådgivning og kommunikasjon med pasienter og annet helsepersonell.

Kjell H. Halvorsen jobber som førsteamanuensis ved institutt for farmasi ved Uit og vil gi et innblikk i erfaringene instituttet har høstet fra å bruke verktøyet OpenSim.

Torbjørg Lindquist

Seniorrådgiver Helsekompetanse

Logo for Helsekompetanse

Korsn gjør vi det? Fra kaos til struktur

Prosessen fra ide til nettbasert produkt kan til tider oppleves kaotisk for fagmiljøene som ønsker å utvikle nettjenester for å formidle kompetanse. Så hvordan gjør Helsekompetanse det når de skal hjelpe disse fagmiljøene? Godt samspill, god struktur, målretta fokus og strukturerte forløp i et tverrfaglig miljø skaper som regler gode resultater. Her vil vi få vite mer om kompleksiteten og mangfoldet i utviklingsforløp.

Torbjørg Lindquist har faglig bakgrunn fra markedsføring og prosjektledelse og har arbeidet med utvikling av nettbasert læring i 9 år. Hun er seniorrådgiver på Helsekompetanse og har som prosjektleder sørget for å skape struktur fra kaos i utviklingen av mange av de nettbaserte kompetansetilbudene som finnes på nettstedet Helsekompetanse.no.

Profilbilde av Gjermund Eikli

Gjermund Eikli

Avdelingsleder Norsk Nettskole

Logo for Norsk Nettskole

Nanolæring - læring i passe biter

Nanolæring er i tiden. Små kursenheter man åpner fra mobilen for å lære der man er når man er klar. Det virker logisk å dele opp kursinnhold i fordøyelige biter, dessuten gir det bedre gjennomføringsprosent på kurs. Men kan nanolæring være hva som helst bare det er delt opp, eller finnes det prinsipper man bør kjenne til? Vi spør Gjermund Eikli fra Norsk Nettskole AS.

Gjermund Eikli er pedagog, bonde og utvikler av læringsteknologi. Han har vært i Norsk Nettskole i 17 år, der han har arbeidet like mye med utvikling av kurs som av digitale læremidler. Hjertebarnet er læringsplattformen PedIT, som er under konstant utvikling. Det siste skuddet på PedIT-stammen henger sammen med nanoleksjoner, og vi får demonstrert den splitter nye funksjonen på konferansen.

Arne Krokan

Professor NTNU

Logo for NTNU

Nye måter å lære på skaper behov for nye arbeidsprosesser

Digitalisering skjer på alle områder i samfunnet, også i læringssammenhenger. Når førsteklassinger leser som 3.klassinger og guttene like godt som jentene etter at de bare har arbeidet digitalt med iPad et helt år, har teknologien fått til det pedagogene har prøvd på i årevis. Hvorfor ikke bruke det som virker også andre steder i samfunnet?
Arne Krokan vil snakke om hvordan digitalisering skaper behov for nye arbeidsprosesser og hva dette betyr for måten vi lærer på og hvem vi lærer av. Stikkord er MOOC, sosiale medier, praksisfellesskap, digitale notater og samskriving, kuratortjenester og adaptiv læring.

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med analyser av overgangen fra industri- til digitalt nettsamfunn. Dette har han skrevet fire bøker om, den siste med tittel "Det friksjonsfrie samfunn" fra 2015. I 2013 lagde han Norges første MOOC og han har siden da hatt flere tusen deltakere på de nettbaserte kursene sine.