Du er her

Helsekompetanse 2017

Skrevet av Tore Høgås ons, 06/21/2017 - 07:41
Helsekompetanse 2017 ble arrangert på The Edge 30.mai 2017.

Profilbilde av Ole Losvik

Ole Losvik

Funksjonell arkitekt
Direktoratet for e-helse

Logo for Direktoratet for e-helse

Sosial læring - er det mulig digitalt?

Læring er sosialt. Vi lærer sammen med familien, venner og de man omgås eller kommuniserer med, inkludert sosiale medier. Kunnskap er vårt samfunns felles referanser, og derfor lærer vi sammen med andre som lurer på det samme. Losvik har grublet på om man kan lage digitale løsninger for sosial læring. I foredraget hans får du vite hva han har tenkt seg fram til.

Ole Losvik er lege og journalist. Jobber som funksjonell arkitekt i Direktoratet for e-helse, og først og fremst med nye helsetjenester innenfor psykisk helse som utnytter mulighetene i digital teknologi og som involverer innbyggere. Losvik har i en årrekke jobbet med formidling av medisinsk kunnskap i ulike kanaler.

Profilbilde av Lars Lien

Lars Lien

Leder
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Logo for ROP

Hvordan tilrettelegge for nettbasert læring for helsearbeidere, brukere og pårørende

ROP bruker internett aktivt for å nå ut til helsearbeidere, brukere og pårørende. Blant annet har de ROP-TV, et videobibliotek hvor man kan se aktuelle foredrag og mange andre typer filmklipp med temaer innen ruslidelse og/eller psykisk lidelse. Fagstoffet er vinklet ut fra brukerens behov og forutsetninger for å få et godt utbytte. I dette foredraget får du vite mer om hvordan ROP jobber med nettbasert informasjon.

Lars Lien er lege, PhD og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) ved Sykehuset Innlandet. Lars Lien jobber også som professor II ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for helsefag.

Profilbilde av Margaret Machniak Sommervold

Margaret Machniak Sommervold

Stipendiat
Universitetet i Oslo

Logo for UiO

KOOLO - en mobilapp designet for og med ungdom med langvarige helseutfordringer

I 2016 lanserte KULU (prosjektet Kul teknologi for ungdom med langvarige helseutfordringer ved UiO) en mobilapp som støtter unge pasienter i overgangen fra barne- og ungdomsavdelingen til voksenavdelingen. Appen er et resultat av et designsamarbeid mellom KULU og Ungdomsrådet ved Akershus Universitetssykehus. Prosessen har satt brukerne og deres kunnskap i fokus. I dette foredraget får du vite mer om hvordan de arbeidet med appen sammen med Ungdomsrådet.

Margaret Machniak Sommervold er ansatt som stipendiat ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. I sin avhandling skriver hun om mobile helseapplikasjoner og hvordan de kan støtte unge pasienter i overgangen mellom barne- og ungdomsavdelingen til voksenmedisin.

Profilbilde av Åshild Fause

Åshild Fause

Førsteamanuensis
UiT Norges arktiske universitet

Logo for UiT

Å lage en MOOC – kan det gi økt innsikt og nye faglige perspektiver?

I en MOOC er formen litt annerledes enn i vanlig undervisning. Det er korte filmer og tekster, bilder og oppsummerende spørsmål. Åshild Fause spør seg hvordan denne fremstillingsformen kan bidra til å utvikle eget faglig ståsted og gi nye innsikter, og forteller om sine erfaringer fra arbeidet med å lage MOOC´en Nursing Traditions and History in Europe".

Åshild Fause er sykepleier og førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Har vært primus motor i utarbeidelsen av en internasjonal MOOC (Massive Open Online Course) i sykepleiehistorie.

Profilbilde av Liv N. Kleppe

Liv N. Kleppe

Daglig leder
Pårørendesenteret

Logo for Pårørendesenteret

Å bruke pårørendes kompetanse i utviklingen av en nettjeneste for pårørende

Den emosjonelle belastningen ved å være pårørende er stor, og ingen kan formidle håp og muligheter bedre enn andre som er eller har vært i samme situasjon. Nettsiden Pårørendesenteret.no er utviklet i tett samarbeid med de som selv er pårørende. Hvordan har de gått frem for å få det til?

Liv N. Kleppe er daglig leder for Pårørendesenteret i Stavanger og pårørendesenteret.no, et landsdekkende nettsted for pårørende. Kleppe er også ansvarlig for utvikling og drift av Pårørendeprogrammet.no, som er et e-læringsprogram for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Profilbilde av Tore Høgås

Tore Høgås

Seksjonsleder
Helsekompetanse

Logo for Helsekompetanse

Bli kjent med brukeren! Dataanalyse for bedre brukeropplevelser

For å kunne lage en god brukeropplevelse for de som skal bruke dine nettjenester må du først bli kjent med dem. Men hvordan? I dette innlegget får du lære mye som vil hjelpe deg med dette. Det blir ikke minst anbefalinger om både metoder og verktøy som finnes for å samle og analysere data om brukere på nett.

Tore Høgås er seksjonsleder på Helsekompetanse og har lang erfaring med å lage gode nettjenester for mange forskjellige typer brukere. Hos oss har han også vært prosjektleder, tjenestedesigner, webredaktør for nettstedet Helsekompetanse.no, og produkteier i vår interne utviklingsprosess.
Hans favorittsjokolade er Daim.

Profilbilde av Johan Steinberg

Johan Steinberg

Interaksjonsdesigner og frontendutvikler
Helsekompetanse

Logo for Helsekompetanse

Skype og digitale "papirprototyper" for brukermedvirkning i nettsideutvikling?

Den unike innsikten til pasienter er uunnværlig for digitale produkter rettet mot pasientene selv. Dette innlegget forteller hvordan tidligere spilleavhengige fikk gi kritikk og innspill midt i en hektisk utviklingsprosess. Skype og digitale «papirprototyper» ble metoden. Resultatet er Spillsnakk, et nettsted for tidlig intervensjon og forebygging av spillavhengighet.

Johan S. Steinberg er interaksjonsdesigner på Helsekompetanse. Han fokuserer på en målrettet design- og utviklingsprosess for digitale tjenester, og han driver aktiv opplysning om hvorfor og hvordan sluttbrukerne selv skal involveres i prosessen. Johan leverte sin mastergrad i IT – design, bruk, interaksjon på Universitetet i Oslo i 2015.

Profilbilde av Marianne Holmegård

Marianne Holmegård

Leder, FOSS
UiT Norges arktiske universitet

Logo for UiT

Hyperaktiv læring med brukerens behov i sentrum

Helsepersonell og studenter trenger praktisk trening på prosedyrer og sammensatte situasjoner man kan komme opp i. På Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) ved UiT Norges arktiske universitet er brukerens behov avgjørende, enten treningen er en del av et opplegg ved utdanning, egentrening eller praktisk trening ved sykehusets mange klinikker.

Marianne Holmegård er leder ved Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS) ved UiT Norges arktiske universitet. Holmegård er utdannet intensivsykepleier og har tidligere jobbet mange år som lærer ved intensivsykepleierutdanningen.