Du er her

Program

Skrevet av Tore Høgås tor, 03/31/2016 - 11:54
Registrering

Registrering

09:30-10:00

Velkommen

Brukeren må med! (10:00-12:00)
Profilbilde av Tore Høgås

Bli kjent med brukeren! Dataanalyse for bedre brukeropplevelser

Tore Høgås
Seksjonsleder Helsekompetanse

Les mer Brukeren må med! (10:00-12:00)
Profilbilde av Margaret Machniak Sommervold

KOOLO - en mobilapp designet for og med ungdom med langvarige helseutfordringer

Margaret Machniak Sommervold
Stipendiat Universitetet i Oslo

Les mer Brukeren må med! (10:00-12:00)
Kort pause

Kort pause

Nødvendige ærender og påfyll av kaffe

11:15-11:30
Profilbilde av Johan Steinberg

Skype og digitale "papirprototyper" for brukermedvirkning i nettsideutvikling?

Johan Steinberg
Interaksjonsdesigner Helsekompetanse

Les mer Brukeren må med! (10:00-12:00)
Profilbilde av Åshild Fause

Å lage en MOOC – kan det gi økt innsikt og nye faglige perspektiver?

Åshild Fause
Førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet

Les mer Kom ut med kunnskapen! (12:00-13:00)
Profilbilde av Lars Lien

Hvordan tilrettelegge for nettbasert læring for helsearbeidere, brukere og pårørende

Lars Lien
Leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Les mer Kom ut med kunnskapen! (12:00-13:00)
Lunsj

Lunsj

God mat og god prat!

13:00-14:00
Profilbilde av Marianne Holmegård

Hyperaktiv læring med brukerens behov i sentrum

Marianne Holmegård
Leder FOSS, UiT Norges arktiske universitet

Les mer Å lære sammen (14:00-16:00)
Profilbilde av Liv N. Kleppe

Å bruke pårørendes kompetanse i utviklingen av en nettjeneste for pårørende

Liv N. Kleppe
Daglig leder Pårørendesenteret

Les mer Å lære sammen (14:00-16:00)
Kort pause

Kort pause

Nødvendige ærender og påfyll av kaffe

15:00-15:15
Profilbilde av Ole Losvik

Sosial læring - er det mulig digitalt?

Ole Losvik
Funksjonell arkitekt Direktoratet for e-helse

Les mer Å lære sammen (14:00-16:00)
Registrering

Oppsummering og vel hjem

15:45-16:00